Browser ที่คุณใช้งานเก่าเกินไปแล้ว!! กรุณา Update Version ใหม่ หรือเลือกใช้ Browser ที่แนะนำ
170 x 170
get it here:
iTUNES MV
release date:

January 17, 2018

share:
  •           

Artist :: กล้วย อาร์ สยาม
Name :: กล้วย อาร์ สยาม
Played :: 33

ขอเป็นคนสุดท้าย : กล้วย Rsiam


ขอเป็นคนสุดท้าย
คำร้อง/ทำนอง สุทธิพงษ์ วัฒนจัง
เรียบเรียง อู๊ด สุดดี

ไม่อยากรู้ ว่าเธอเคยรักใคร
รักมากแค่ไหน เคยช้ำใจมากี่หน
เรื่องส่วนตัว เธอคงมีเหตุผล
อยากจะลืม อยากจำก็ตามแต่ใจ
แค่อยากรู้ รักฉันจริงหรือเปล่า
เพื่อรักของเรา เธอจะให้ฉันได้ไหม
ไม่ใช่คนแรกของเธอ ขอเป็นคนสุดท้าย เคยมีใครในใจไม่สำคัญ
ไม่ใช่คนแรกในหัวใจ เป็นคนสุดท้ายก็แล้วกัน
ได้ไหม อยากขอแค่นั้นจริง จริง
เหนื่อยพอแล้ว กับการต้องเสียใจ
ถ้าเป็นไปได้ อยากพักหัวใจกับเธอ
เรื่องของฉัน ก่อนที่เราจะเจอ
ไม่บอกกับเธอ เพราะฉันก็ไม่อยากจำ
แค่อยากรู้ รักฉันจริงหรือเปล่า
เพื่อรักของเรา เธอจะให้ฉันได้ไหม
ไม่ใช่คนแรกของเธอ ขอเป็นคนสุดท้าย เคยมีใครในใจไม่สำคัญ
ไม่ใช่คนแรกในหัวใจ เป็นคนสุดท้ายก็แล้วกัน
ได้ไหม อยากขอแค่นั้นจริง จริง
ไม่ถือสาเลยถึงแม้ว่าเธอจะเคยจับมือใคร
แค่อย่าปล่อยมือฉันไปก็พอ
ไม่ใช่คนแรกของเธอ ขอเป็นคนสุดท้าย เคยมีใครในใจไม่สำคัญ
ไม่ใช่คนแรกในหัวใจ เป็นคนสุดท้ายก็แล้วกัน
ได้ไหม อยากขอแค่นั้นจริง จริง
ให้ฉันเป็นคนสุดท้ายของหัวใจเธอ