Browser ที่คุณใช้งานเก่าเกินไปแล้ว!! กรุณา Update Version ใหม่ หรือเลือกใช้ Browser ที่แนะนำ
โอ๊ต-อาร์-สยาม-
get it here:
MV
release date:

November 28, 2012

share:
  •           

Artist :: โอ๊ต อาร์ สยาม
Name :: โอ๊ต อาร์ สยาม
Played :: 37002

คนตายที่ยังหายใจ – โอ๊ต อาร์สยาม


คำร้อง / ทำนอง : เชิงศร นครเจริญ เรียบเรียง : ดาวี คงแจ่ม

นานไหมมันจะนานไหม เฝ้าถามตัวเองทุกวัน ปวดร้าวตั้งแต่วันนั้น ความช้ำครอบงำหัวใจ
*เพราะเธอออกจากชีวิตฉันไป ปล่อยให้คนช้ำใจ เจ็บอยู่อย่างนี้
เป็นคนตายที่ยังหายใจ อยู่กับวันเวลาอย่างนี้เรื่อยไป ไม่มีแรงใจ ไม่รับไม่รู้อีกเลย เป็นคนตายที่ยังหายใจ
อยู่กับความเดียวดาย ที่แสนคุ้นเคย ไม่มีทางเลย ต้องทนหายใจอีกนานแค่ไหน
ความรักกลายเป็นความหลัง ที่ฝังใจเราเรื่อยมา ได้ยินเสียงใจที่อ่อนล้า เต้นช้าลงทุกนาที
(ซ้ำ */*)