Browser ที่คุณใช้งานเก่าเกินไปแล้ว!! กรุณา Update Version ใหม่ หรือเลือกใช้ Browser ที่แนะนำ
170-x-170
get it here:
iTUNES
release date:

November 22, 2018

share:
  •           

Artist :: เบิ้ล ปทุมราช อาร์ สยาม
Name :: เบิ้ล ปทุมราช อาร์ สยาม
Played :: 17

ความในใจ : เบิ้ล ปทุมราช Rsiam


ความในใจ
คำร้อง : วีระ เดชไกรวัลย์
ทำนอง : วีระ เดชไกรวัลย์
เรียบเรียง : ปาริวัฒน์ สุวรรณชัย
คำร้องเพิ่มเติม: เบิ้ล ปทุมราช

หากมีใคร คนนั้น เขาทำใจนางให้เปลี่ยน เปลี่ยนแปรไป จากใจ เพราะใจเจ้าทำให้เศร้า
บอกความจริงฝากไป ของใจใครคนหนึ่ง คอยคะนึงรำพึงแต่เธอ
หากไปดี มีรัก รักจงมั่นคงแน่นอน หากคลายคลอน จากลา น้ำตาเจ้าคงล้นเอ่อ
บอกความจริงเถิดหนา อ้ายมาเอาใจเพียงเธอ คอยพบเจอละเมอเหม่อหา
หากวันนี้ เขาคงเฮ็ดเจ้าผิดหวัง หากวันนั้น อ้ายยังมีชีวิตอยู่
สิดูแลปลอบใจ ให้เธอลืมความหลัง ใจอ้ายยังคอยเธอไม่ห่าง
จดจำคำ (โปรดจำ) คำนี้ (คำนี้) อ้ายมีคำเดียวที่บอก ออกจากใจ (ฝากไป) ฝากกาย (ฝากใจ)
มิคลายดวงใจไหวหวั่น สิรอคอยแต่เธอ รักเธอเธอคงมั่น คอยนับวันให้เธอกลับมา
สิ่งที่บอกออกไปย้อนว่าในใจมันซึมเศร้า ทุกทุกมื้ออ้ายน้ำตาไหลย้อนความในใจคิดฮอดเจ้า
ถึงมื้อนี้สิเลือกเขาแล้วทิ่มอ้ายบ่ได้ว่า แต่อยากให้ฮู้ว่าโดนซัมใด๋หัวใจของอ้ายยังห่วงหา
มื้อใด๋ที่เขาทิ่มและมื้อนั้นอ้ายยังบ่ตาย และอยากให้น้องฮู้อ้ายคอยท่าเจ้าทุกมื้อไป
อ้ายน้ำตาไหล จากความในใจของลูกผู้ชาย มันยังฮักเจ้าคือเก่าล่ะนางเอ๋ย
หากวันนี้ เขาคงเฮ็ดเจ้าผิดหวัง หากวันนั้น อ้ายยังมีชีวิตอยู่
สิดูแลปลอบใจ ให้เธอลืมความหลัง ใจอ้ายยังคอยเธอไม่ห่าง
จดจำคำ (โปรดจำ) คำนี้ (คำนี้) อ้ายมีคำเดียวที่บอก ออกจากใจ (ฝากไป) ฝากกาย (ฝากใจ)
มิคลายดวงใจไหวหวั่น สิรอคอยแต่เธอ รักเธอเธอคงมั่น คอยนับวันให้เธอกลับมา
สิรอคอยแต่เธอ รักเธอเธอคงมั่น คอยนับวันให้นางกลับมา