Browser ที่คุณใช้งานเก่าเกินไปแล้ว!! กรุณา Update Version ใหม่ หรือเลือกใช้ Browser ที่แนะนำ
cream500x500
get it here:
DEEZER
release date:

February 05, 2014

share:
  •           

Artist :: ครีม อาร์ สยาม
Name :: ครีม อาร์ สยาม
Played :: 8820

ถ้าฉันจะลองเป็นของคนอื่น


คำร้อง / ทำนอง : ชวัลวิทย์ ยิ่งยศเสนี เรียบเรียง : จิระวัฒน์ ปานพุ่ม

กลับไป กลับไป ไหนว่าไม่ดี เนิ่นนานป่านนี้ ไม่มีแล้วคุณ เจ็บเกินพอ
ถ้าหากมาง้อเพราะกลัวขาดทุน อย่ามาเลยคุณ ฉันมันเจ็บแล้วจำ
ไม่เคยห่วงใย หายไปจากฉันไม่โทรบอกกัน ไม่อ่านข้อความ อยากใจเย็น
แต่ถูกคุณเน้นเสียจนบอบช้ำ หากคุณโดนทำ คุณยังจะขำออกไหม
*ไม่รักไม่ห่วง อย่ามาทวงคืน ถ้าฉันจะลองเป็นของคนอื่น จะเป็นไรไป
คุณไม่เคยมองฉันมีชีวิตจิตใจ แล้วคุณจะมาหวงฉันทำไม เพิ่งมาเสียดายอะไรกับตอนนี้
**กลับไป กลับไป สายเกินจะขอ ไม่งอนอย่าง้อ ให้พอเสียที เจอะทางไป
ก็อย่ามาแวะวุ่นวายทางนี้ ระอาเต็มที ทำดีสักครั้งเถิดคุณ

ซ้ำ (*,**)