Browser ที่คุณใช้งานเก่าเกินไปแล้ว!! กรุณา Update Version ใหม่ หรือเลือกใช้ Browser ที่แนะนำ
kanda500x500
get it here:
DEEZER
release date:

September 24, 2013

share:
  •           

Artist :: กานดา อาร์ สยาม
Name :: กานดา อาร์ สยาม
Played :: 5743

นางร้ายป้ายแดง


คำร้อง / ทำนอง : กำแหง เกรียงไกรธรณี เรียบเรียง : สิทธิพร สิงห์ไทยสงค์

ฉันนั้นก็รู้ว่ามันไม่ดี ถ้าทำอย่างนี้แล้วจะเกิดอะไร งอมือ งอเท้า ก็คงอกแตกตาย ย่ำยีกันเกินไป
จนมันทนไม่ไหวจริง จริง เจอคนลองของเข้ามาแย่งแฟน เปิดตัวเปิดแบรนด์ ทำสงครามแย่งชิง
ไม่เคยจะฟังคำขอคำท้วงติง อุตส่าห์ทำนิ่ง นิ่ง ยังจะวิ่งมาท้าตี
*ไม่อยากจะมี ก็ต้องมีแล้วล่ะนะ ของขึ้นสิคะที่โดนอย่างนี้
**ฉันต้องเปลี่ยนบทที่แสดง ขอแปลงร่างเป็นนางร้าย นางเอกซื่อ ซื่อ ใส ใส ต่อไปจะไม่มี
นางร้ายคนใหม่ป้ายแดง ขอขึ้นแท่นมาแทนที่ ชนแล้วจะไม่หนี ไม่จบไม่เลิกรา
พูดดีก็แล้ว ร้องขอกันก็แล้ว ก็ไม่มีแววว่าจะยอมลดรา มันต้องสั่งสอน ให้รู้ฤทธิ์บ้างล่ะ
อย่าให้เจอที่ไหนนะ แม่จะจัดเต็มซะที
(ซ้ำ */**/**)