Browser ที่คุณใช้งานเก่าเกินไปแล้ว!! กรุณา Update Version ใหม่ หรือเลือกใช้ Browser ที่แนะนำ
170-x-170
get it here:
release date:

February 01, 2019

share:
  •           

Artist :: เก่ง วง FLAME
Name :: เก่ง วง FLAME
Played :: 1

มหาเทพสยบมาร(Ost. พิฆเนศ ศึกมหาเทพอวตาร) : เก่ง วงเฟลม


มหาเทพสยบมาร (Ost. พิฆเนศ ศึกมหาเทพอวตาร)
คำร้อง สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา
ทำนอง/เรียบเรียง อนุชา อรรจนาวัฒน์

ตำนานแห่งเทพแห่งภูมิปัญญา อันยาวนานยั่งยืน
พระพิฆเนศ คชานันผู้กลับฟื้น คืนร่างขึ้นใหม่
ผจญหมู่มารทั่วทั้งสิบทิศ ไม่เคยจะคิดหวาดกลัวสิ่งเลวร้าย
ความดีนั้นเป็นเส้นทางให้ก้าวไป ผ่านพ้นได้ทุกครา
ธรรมะ เหมือนดังความหวัง เหมือนขุมพลัง ให้ทุกเวลา
จะรบกับสิ่งใด ชนะด้วยศรัทธา ฮา ในหัวใจ
มหาเทพผู้สยบหมู่มาร ต้านภัยพาลไม่หวั่นแม้ยากเย็นอย่างไร
สติปัญญาญาณ เป็นเกราะป้องกันความชั่วร้าย ยึดมั่นความดีไว้
ตัวอย่างแห่งความไม่ย่อท้อ ขอเพียงฝ่าฟัน ย่อมมีวันยิ่งใหญ่ ไม่ว่าการใด ไม่ช้าต้องสำเร็จ
ตำนานแห่งเทพแห่งภูมิปัญญา อันยาวนานยั่งยืน
พระพิฆเนศ คชานันผู้กลับฟื้น คืนร่างขึ้นใหม่
ผจญหมู่มารทั่วทั้งสิบทิศ ไม่เคยจะคิดหวาดกลัวสิ่งเลวร้าย
ความดีนั้นเป็นเส้นทางให้ก้าวไป ผ่านพ้นได้ทุกครา
ธรรมะ เหมือนดังความหวัง เหมือนขุมพลัง ให้ทุกเวลา
จะรบกับสิ่งใด ชนะด้วยศรัทธา ฮา ในหัวใจ
มหาเทพผู้สยบหมู่มาร ต้านภัยพาลไม่หวั่นแม้ยากเย็นอย่างไร
สติปัญญาญาณ เป็นเกราะป้องกันความชั่วร้าย ยึดมั่นความดีไว้
ตัวอย่างแห่งความไม่ย่อท้อ ขอเพียงฝ่าฟัน ย่อมมีวันยิ่งใหญ่ ไม่ว่าการใด ไม่ช้าต้องสำเร็จ
อันตรายนานาแพ้ให้แรงใจ อุปสรรคใดใดแพ้ให้ปัญญา
ความโอนเอนใดใดแพ้ให้ศรัทธา ความลำเค็ญนานาแพ้ให้ความเพียร
มหาเทพผู้สยบหมู่มาร ต้านภัยพาลไม่หวั่นแม้ยากเย็นอย่างไร
สติปัญญาญาณ เป็นเกราะป้องกันความชั่วร้าย ยึดมั่นความดีไว้
ตัวอย่างแห่งความไม่ย่อท้อ ขอเพียงฝ่าฟัน ย่อมมีวันยิ่งใหญ่ ไม่ว่าการใด ไม่มีวันพ่ายแพ้