Browser ที่คุณใช้งานเก่าเกินไปแล้ว!! กรุณา Update Version ใหม่ หรือเลือกใช้ Browser ที่แนะนำ
170-x-170
get it here:
release date:

April 19, 2019

share:
  •           

Artist :: นุช วิลาวัลย์ อาร์ สยาม
Name :: นุช วิลาวัลย์ อาร์ สยาม
Played :: 1

สิเอาให้ได้ : นุช วิลาวัลย์ Rsiam


สิเอาให้ได้
คำร้อง-ทำนอง: อิสวย2018
เรียบเรียง: จินนี่ ภูไท

อยากได้ผัว อยากได้ผัว อยากได้ผัว สิเอาให้ได้ผู้ชายคนนี้
ปิดใจโดนย้อนถืกคนมาตั๋วใจ บ่มีไผถืกใจมาหลายปี
เทิงย่านเจ็บย่านเหงาย่านว่าเขามาหลอกกินฟรี
ย่านเจ็บที่....เจ็บที่ตรงหัวใจ
บัด พ้อ อ้าย ผู้สายตาซอนแลน อยากได้มาเป็นแฟนแล้วล่ะเด้หัวใจ
ของขาดมานานรู้สึกอยากได้แนวหล่องหัวใจ
มีเมียรึบ่มีจั่งได๋น้องกะอยากได้ สิเอาให้ได้เด้อคนนี่
ล็อคคอตีหัวล่ะเอาผัวเข้าบ้าน น้องบ่ได้ย่านคนมองบ่ดี เกิดมาซาดเดียวให้ได้อ้ายผู้นี้น้องกะมีแฮงแล้ว
ล็อคคอตีเข่าล่ะเอาอ้ายเป็นผัว น้องพร้อมเสียตัวมื้อเอาบุญแอว
อ้ายอยากได้หยังสิเฮ็ด สิหา สิให้ซุแนว สิอด สิทน สิยอมซุอย่าง สิเอาให้ได้ผู้ชายคนนี้
(ลำ)จ่มมนต์ล่ะเป่ามนต์สาบ้อ เป่ามนต์ล่ะใส่อ้ายสาน้อ คาถาแม่หมอสั่งสะกดใจพี่ ให้ติดใจแต่โตน้องผู้นี้ ติดใจโอ๊ยติดนั่นติดนี่ ติดหนี้น้องซะน้อ ให้หลงแต่น้องผู้เดียว ให้มีแต่น้องผู้เดียว ให้ฮักแต่น้องผู้เดียว ฮักน้องผู้เดียวสาเด้ออ้าย
SOLO
ปิดใจโดนย้อนถืกคนมาตั๋วใจ บ่มีไผถืกใจมาหลายปี
เทิงย่านเจ็บย่านเหงาย่านว่าเขามาหลอกกินฟรี
ย่านเจ็บ..........เจ็บที่ตรงหัวใจ
บัด พ้อ อ้าย ผู้สายตาซอนแลน อยากได้มาเป็นแฟนแล้วล่ะเด้หัวใจ
ของขาดมานานรู้สึกอยากได้แนวหล่องหัวใจ มีเมียรึบ่มีจั่งได๋น้องกะอยากได้ สิเอาให้ได้เด้อคนนี่

ล็อคคอตีหัวล่ะเอาผัวเข้าบ้าน น้องบ่ได้ย่านคนมองบ่ดี เกิดมาซาดเดียวให้ได้อ้ายผู้นี้น้องกะมีแฮงแล้ว
ล็อคคอตีเข่าล่ะเอาอ้ายเป็นผัว น้องพร้อมเสียตัวมื้อเอาบุญแอว
อ้ายอยากได้หยังสิเฮ็ด สิหา สิให้ซุแนว สิอด สิทน สิยอมซุอย่าง
ล็อคคอตีหัวล่ะเอาผัวเข้าบ้าน น้องบ่ได้ย่านคนมองบ่ดี เกิดมาซาดเดียวให้ได้อ้ายผู้นี้น้องกะมีแฮงแล้ว
ล็อคคอตีเข่าล่ะเอาอ้ายเป็นผัว น้องพร้อมเสียตัวมื้อเอาบุญแอว
อ้ายอยากได้หยังสิเฮ็ด สิหา สิให้ซุแนว สิอด สิทน สิยอมซุอย่าง สิเอาให้ได้ผู้ชายคนนี้
(ลำ) จ่มมนต์ล่ะเป่ามนต์สาบ้อ เป่ามนต์ล่ะใส่อ้ายสาน้อ คาถาแม่หมอสั่งสะกดใจพี่ ให้ติดใจแต่โตน้องผู้นี้ ติดใจโอ๊ยติดนั่นติดนี่ ติด.....น้องซะน้อ
ให้หลงแต่น้องผู้เดียว ให้มีแต่น้องผู้เดียว ให้ฮักแต่น้องผู้เดียว ฮักน้องผู้เดียวสาเด้ออ้าย