Browser ที่คุณใช้งานเก่าเกินไปแล้ว!! กรุณา Update Version ใหม่ หรือเลือกใช้ Browser ที่แนะนำ
Tanya
get it here:
release date:

September 18, 2018

share:
  •           

Artist :: ธัญญ่า อาร์ สยาม
Name :: ธัญญ่า อาร์ สยาม
Played :: 2

หมาหวงก้าง : ธัญญ่า Rsiam


หมาหวงก้าง
คำร้อง/ทำนอง : ธัญญ่า อาร์สยาม
เรียบเรียง : พิจักษณ์กฤช เธียรวิชญ์

อ้ายบ่ได้ฮักน้องแล้วไปสาอย่ามายุ่งกัน
คำเว่าของอ้ายวันนั้นน้องจำขึ้นใจ
พอมีคนมาจีบหลาย อาการกระวนกระวายอ้ายมี

คั่นอ้ายบ่ฮักปล่อยน้องไปสาอย่ากั๊กเอาไว้
หัวใจล้อเล่นบ่ได้มันทรมาน
บ่ได้ฮักอย่าออกอาการกีดกันใจให้ไผเข้ามา

บ่อยากให้น้องไปเว่ากับไผ บ่อยากให้ใจน้องเป็นของเขา
แต่ก็บ่ได้ต้องการให้เฮาคืนมาฮักกัน

แล้วอ้ายต้องการอีหยัง เว่าให้ฟังชัดชัดได้บ่
น้องยังเฝ้ารอ หากอ้ายมาง้อ สิคืนกลับไป
หรือใจอ้ายมันโลเล ย่านน้องเซไปมีคนใหม่
คั่นเป็นจั๋งน้องคิดไว้ สิถือว่าอ้ายเป็นหมาหวงก้าง

บ่อยากให้น้องไปเว่ากับไผ บ่อยากให้ใจน้องเป็นของเขา
แต่ก็บ่ได้ต้องการให้เฮาคืนมาฮักกัน

แล้วอ้ายต้องการอีหยัง เว่าให้ฟังชัดชัดได้บ่
น้องยังเฝ้ารอ หากอ้ายมาง้อ สิคืนกลับไป
หรือใจอ้ายมันโลเล ย่านน้องเซไปมีคนใหม่
คั่นเป็นจั๋งน้องคิดไว้ สิถือว่าอ้ายเป็นหมาหวงก้าง

แล้วอ้ายต้องการอีหยัง เว่าให้ฟังถึงความในใจ
โตน้องบ่กล้าฮักไผ ยังสับสนใจกับอ้ายทุกที
คนใหม่ที่เขาเข้ามา ก็บ่กล้าสิจีบเต็มที่
ถ้าบ่ได้ฮักอีหลี โฮ้.....โฮ........ จากกันด้วยดี อย่าเป็นหมาหวงก้าง