Browser ที่คุณใช้งานเก่าเกินไปแล้ว!! กรุณา Update Version ใหม่ หรือเลือกใช้ Browser ที่แนะนำ
เหตุผลน้ำเน่า_แมน-มณีวรรณ-อาร์-สยาม
get it here:
MV
release date:

August 15, 2013

share:
  •           

Artist :: แมน มณีวรรณ อาร์ สยาม
Name :: แมน มณีวรรณ อาร์ สยาม
Played :: 79

ฮักเขานั้นแหละดี


คำร้อง / ทำนอง : อัฐพล ต้นคำ (บอย เขมราฐ) เรียบเรียง : สมศักดิ์ พิลารัตน์

เขาสิอยู่จั่งใด๋ ถ้าหากหัวใจของน้อง ที่มีเขาเป็นเจ้าของ หันมาปรองดองกับอ้าย เขาคงต้องเจ็บ
ถ้าน้องกลับมามีใจ ให้กับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นฮักเก่า
เหงาที่เจ้าได้เห็น อ้ายเป็นบ่โดนดอกหล่า ว่าง ว่างแค่มีน้ำตา ไหลมาตอนเทน้ำเหล้า อย่ามาหัวซา
กับคนที่เจ้าบ่เอา อยู่อย่างขี้เมา ดีกว่าเจ้ากลับมาเห็นใจ
หนึ่งใจก็ควรเลือกไว้หนึ่งคน บ่ต้องมาสน คนที่เสื่อมความหมาย แม้สายตาน้อง ยังฟ้องว่ามีเยื่อใย
ก็ขอบคุณหลาย แต่รับบ่ได้ดอกสาว
*ฮักเขานั้นแหละดี อย่าสนคนตามีน้ำ บ่อยากเป็นมือที่สาม บนความหมายคนฮักเก่า
เมื่อเลือกเขาแล้ว น้องแก้วควรอยู่กับเขา ทิ้งให้อ้ายเศร้า ดีกว่าเรากลับมารักกัน
(ซ้ำ *)
ให้อ้ายเหงาตาย ดีกว่าใคร ใครว่าเจ้าโลเล