Browser ที่คุณใช้งานเก่าเกินไปแล้ว!! กรุณา Update Version ใหม่ หรือเลือกใช้ Browser ที่แนะนำ
170-x-170
get it here:
iTUNES
release date:

April 19, 2018

share:
  •           

Artist :: นุช วิลาวัลย์ อาร์ สยาม
Name :: นุช วิลาวัลย์ อาร์ สยาม
Played :: 45

โสดโสตาย : นุช วิลาวัลย์ อาร์สยาม


โสดโสตาย
คำร้อง-ทำนอง จินนี่กะวีล่า
เรียบเรียง จินนี่ ภูไท

อย่าว่าซี่ว่าซั่นให้กันเด้ออ้าย
น้องเคยเจ็บจากคนหลายใจมันเลยต้องจำ

จากที่เคยสดใสบ่คือเก่า
หลังจากผู้บ่าวถิ่มเฮาไป
อยู่บ้านคนเดียวมันเศร้าหลาย
เลยตัดสินใจไปหาหมู่

หมู่เอ้ยมื้อนี่เฮาเจ็บหลาย
อยากไปผ่อนคลายอยากไปหย่าว
หาแซวผู้บ่าวแบบโสตาย

อย่าว่าซี่ว่าซั่นให้กันเด้ออ้าย
น้องเคยเจ็บจากคนหลายใจมันเลยต้องจำ

กะเลยต้องโยก โยก โยก ให้มันลืมโศก โศก โศก
จัดมาจากโบก โบก โบก ให้ลืมความช้ำ
กะเลยต้องเด้า เด้า เด้า บ่ให้มันเศร้า เศร้า เศร้า
ลืมคนที่เอา เอา เอา ใจเฮาไปยำ
ม่วนกันให้มันลืมอ้าย

อาว....ฮะนี่ คนโสด โสด หล่อ หล่อ ยุไส
ยกมือไวสิห่อกลับเมือบ้าน
ขอแค่อ้ายนั่นโสดซิงจริงใจบ่ตั๋วน้องฮ้องไห่คือที่ผ่านมา
เด นอ อ้ายเอย เอิงเอย เอิงเอยเอ่ย เอ่อเออเอิงเอย
เด้อ อ้ายเดอ เด้อ อ้ายเดอล่ะ เด๋อ เด๋อ อ้ายเดอ

สอย สอย พี่น้องฟ้งสอย
เด้าเทื่อแรกให้ลืมผู้บ่าวเก่าได้
เด้าเทื่อต่อไปให้ได้ผู้บ่าวใหม่เข้ามาเด้อ
ส่ำนี้กะว่าสอย.... ฮิ้ววววววววว

จากที่เคยสดใสบ่คือเก่า
หลังจากผู้บ่าวถิ่มเฮาไป
อยู่บ้านคนเดียวมันเศร้าหลาย
เลยตัดสินใจไปหาหมู่

หมู่เอ้ยมื้อนี่เฮาเจ็บหลาย
อยากไปผ่อนคลายอยากไปหย่าว
หาแซวผู้บ่าวแบบโสตาย

อย่าว่าซี่ว่าซั่นให้กันเด้ออ้าย
น้องเคยเจ็บจากคนหลายใจมันเลยต้องจำ

กะเลยต้องโยก โยก โยก ให้มันลืมโศก โศก โศก
จัดมาจากโบก โบก โบก ให้ลืมความช้ำ
กะเลยต้องเด้า เด้า เด้า บ่ให้มันเศร้า เศร้า เศร้า
ลืมคนที่เอา เอา เอา ใจเฮาไปยำ
ม่วนกันให้มันลืมอ้าย

กะเลยต้องโยก โยก โยก ให้มันลืมโศก โศก โศก
จัดมาจากโบก โบก โบก ให้ลืมความช้ำ
กะเลยต้องเด้า เด้า เด้า บ่ให้มันเศร้า เศร้า เศร้า
ลืมคนที่เอา เอา เอา ใจเฮาไปยำ
ม่วนกันให้มันลืมอ้าย

อาว....ฮะนี่ คนโสด โสด หล่อ หล่อ ยุไส
ยกมือไวสิห่อกลับเมือบ้าน
ขอแค่อ้ายนั่นโสดซิงจริงใจบ่ตั๋วน้องฮ้องไห่คือที่ผ่านมา
เด นอ อ้ายเอย เอิงเอย เอิงเอยเอ่ย เอ่อเออเอิงเอย
เด้อ อ้ายเดอ เด้อ อ้ายเดอล่ะ เด๋อ เด๋อ อ้ายเดอ

คันอ้ายกล้ากะให้แม่มาขอ
น้องสิรอ สิรอ เด้ชายคันแม่นฮักแท่
อย่าตอแหลคือชายคนเก่า
เจ็บมาหลายล่ะเจ้าอย่าโงโค้งดอกต่าวคืน

ทำใจได้ล่ะเด้อ.......