Browser ที่คุณใช้งานเก่าเกินไปแล้ว!! กรุณา Update Version ใหม่ หรือเลือกใช้ Browser ที่แนะนำ
170-x-170
get it here:
release date:

November 27, 2018

share:
  •           

Artist :: บิว พงค์พิพัฒน์ อาร์ สยาม
Name :: บิว พงค์พิพัฒน์ อาร์ สยาม
Played :: 4

ไม่เอาคืน : บิว พงค์พิพัฒน์ Rsiam


ไม่เอาคืน
คำร้อง : ปอง อินทนิล
ทำนอง : ต่อพงษ์ นิ่มนวล
เรียบเรียง : อู๊ด สุดดี

อยากให้รับรู้ เมื่อเธอจะทิ้งฉันไป
คงไม่เป็นไร หากเธอนั้นคิดมาดี
แต่จะขอไว้ ว่าใจที่เคยให้เธอ
อย่าทิ้งได้ไหม ถึงเธอจะไม่ต้องการ
ใจฉันที่ให้เธอ มันก็เป็นของเธอ
และฉันอยากให้เธอเก็บไว้
ให้มันจมลงไปสุดใจ ปล่อยไว้ไม่ต้องดูแล
แค่นี้ก็คงเพียบพอกับใจฉัน
ปล่อยให้มันจมลงสุดใจ ถ้าเธอนั้นไม่รักกัน
ปล่อยให้จมอยู่ตรงนั้น ไม่เอาคืน
สิ่งที่ฉันรู้คือรักแต่เธอทุกวัน
ถึงแม้ว่ามัน จะไม่เหลือค่าอะไร
แต่สักวันนึง ถ้าเธอต้องการเมื่อใด
ลองค้นให้ลึก ฉันยังอยู่และเหมือนเดิม
ใจฉันที่ให้เธอ มันก็เป็นของเธอ
และฉันอยากให้เธอเก็บไว้