Categories
News

ยินดีกับ “เอ๋ พจนา อาร์สยาม” และ “ซาร่าเปา อาร์สยาม” รับประทานรางวัลพลอยคเนศ

ขอแสดงความยินดีกับ เอ๋ พจนา อาร์สยาม เจ้าของเพลง หลอยเมียมาเสียตัว ที่ได้รับประทานรางวัลพลอยคเนศ สาขา ศิลปินส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่น และ ซาร่าเปา อาร์สยาม เจ้าของซิงเกิ้ล สาวน้อย ได้รับประกาศเกียรติคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม จาก สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) จัดโดย สมาคมคเนศรีศิลปินเพื่อสังคม ในพิธีประทานรางวัลพลอยคเนศ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ณ หอประชุมศูนย์วัฒนธรรมพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันก่อน…